ไทย

Supps360.com ให้บริการจัดส่งระหว่างประเทศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โปรดเข้าใจว่าวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์อาจถึงเวลาจัดส่ง ลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศและกำลังสั่งซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินค่าจัดส่งเนื่องจาก Supps360 ใช้ USPS, FedEx หรือ UPS สำหรับความต้องการในการจัดส่ง ดูรายชื่อประเทศที่ Supps360 จัดส่งไปที่ด้านล่าง คลิกประเทศที่จะไปยังหน้านั้น

แคนาดา

บราซิล

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศอังกฤษ

อินเดีย

เกาหลีใต้

ออสเตรเลีย

ประเทศมาเลเซีย

ไต้หวัน

ก่อนวางคำสั่งซื้อโปรดตรวจสอบว่าที่อยู่ที่คุณใส่ถูกต้อง จะมีการเรียกเก็บค่าปรับ $ 20 สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เมื่อมีการจัดส่งแล้ว โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดก่อนที่คำสั่งซื้อจะจัดส่งออกเพื่อให้เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้

โปรดให้เวลาพิเศษสำหรับวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดทั้งปี โปรดป้อนที่อยู่ที่ถูกต้องในฟิลด์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

ความรับผิดชอบ:

ศุลกากร: โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรในประเทศของคุณเพื่อดูว่าประเทศของคุณอนุญาตให้มีการขายและใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจากเราหรือไม่ แพคเกจของคุณอาจถูกยึดโดยรัฐบาลท้องถิ่นของคุณหากคุณซื้อสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศของคุณ

ภาษีและค่าธรรมเนียม: ภาษีและภาษีกำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นของคุณและข้อพิพาทใด ๆ หรือปัญหาที่ควรจะนำขึ้นกับหน่วยงานท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้

แพคเกจที่ส่งคืน: หากแพคเกจถูกส่งกลับไปที่ Supps360 เนื่องจากที่อยู่ผิดจะมีค่าธรรมเนียม $ 20 เพื่อให้มีการส่งคืนให้กับคุณ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

การปฏิเสธการจัดส่งสินค้า: หากมีการยึดแพ็กเกจโดยศุลกากรท้องถิ่นหรือหากลูกค้าปฏิเสธการส่งมอบสินค้าลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวกับศุลกากร จะไม่มีการให้เครดิตกับลูกค้า การขายและสินค้าที่หมดอายุแล้วจะไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

Supps360.Com h̄ı̂ brikār cạd s̄̀ng rah̄ẁāng pratheṣ̄ wạn cạnthr̒ t̄hụng wạn ṣ̄ukr̒ pord k̄hêācı ẁā wạn h̄yud læa wạn h̄yud s̄ud s̄ạpdāh̄̒ xāc t̄hụng welā cạd s̄̀ng lūkkĥā thī̀ xyū̀ nı t̀āng pratheṣ̄ læa kảlạng s̄ạ̀ng sụ̄̂x ca t̄hūk reīyk kĕb ngein kh̀ā cạd s̄̀ng neụ̄̀xngcāk Supps360 chı̂ USPS, FedEx h̄rụ̄x UPS s̄ảh̄rạb khwām t̂xngkār nı kār cạd s̄̀ng dū rāy chụ̄̀x pratheṣ̄ thī̀ Supps360 cạd s̄̀ng pị thī̀ d̂ān l̀āng khlik pratheṣ̄ thī̀ ca pị yạng h̄n̂ā nận

khænādā

brāsil

pratheṣ̄ ỵī̀pùn

pratheṣ̄ xạngkvs̄ʹ

xindeīy

keāh̄lītı̂

xxs̄terleīy

pratheṣ̄ māleseīy

tị̂h̄wạn

k̀xn wāng khả s̄ạ̀ng sụ̄̂x pord trwc s̄xb ẁāthī̀ xyū̀ thī̀ khuṇ s̄ı̀ t̄hūk t̂xng ca mī kār reīyk kĕb kh̀ā prạb $ 20 s̄ảh̄rạb kār pelī̀ynpælng thī̀ xyū̀ meụ̄̀x mī kār cạd s̄̀ng læ̂w pord tidt̀x reā doy rĕw thī̀s̄ud k̀xn thī̀ khả s̄ạ̀ng sụ̄̂x ca cạd s̄̀ng xxk pheụ̄̀x h̄ı̂ reā s̄āmārt̄h thảkār pelī̀ynpælng thī̀ cảpĕn dị̂

pord h̄ı̂ welā phiṣ̄es̄ʹ s̄ảh̄rạb wạn h̄yud læa wạn h̄yud s̄ud s̄ạpdāh̄̒ tlxd thậng pī pord p̂xn thī̀ xyū̀ thī̀ t̄hūk t̂xng nı fild̒ thī̀ xyū̀ s̄ảh̄rạb reīyk kĕb ngein

khwām rạbp̄hidchxb:

Ṣ̄ulkākr: Pord trwc s̄xb kạb s̄ảnạkngān ṣ̄ulkākr nı pratheṣ̄ k̄hxng khuṇ pheụ̄̀x dū ẁā pratheṣ̄ k̄hxng khuṇ xnuỵāt h̄ı̂ mī kār k̄hāy læa chı̂ p̄hlitp̣hạṇṯh̒ thī̀ khuṇ sụ̄̂x cāk reā h̄rụ̄x mị̀ phækh kec k̄hxng khuṇ xāc t̄hūk yụd doy rạṭ̄hbāl tĥxngt̄hìn k̄hxng khuṇ h̄āk khuṇ sụ̄̂x s̄inkĥā thī̀ mị̀ dị̂ rạb xnuỵāt nı pratheṣ̄ k̄hxng khuṇ

p̣hās̄ʹī læa kh̀āṭhrrmneīym: P̣hās̄ʹī læa p̣hās̄ʹī kảh̄nd doy rạṭ̄hbāl tĥxngt̄hìn k̄hxng khuṇ læa k̄ĥx phiphāth dı «h̄rụ̄x pạỵh̄ā thī̀ khwr ca nả k̄hụ̂n kạb h̄ǹwy ngān tĥxngt̄hìn pĕn s̄ìng s̄ảkhạỵ thī̀ t̂xng c̀āy kh̀āṭhrrmneīym h̄el̀ā nī̂

phækh ke c thī̀ s̄̀ng khụ̄n: H̄āk phækh kec t̄hūk s̄̀ng klạb pị thī̀ Supps360 neụ̄̀xngcāk thī̀ xyū̀ p̄hid ca mī kh̀āṭhrrmneīym $ 20 pheụ̄̀x h̄ı̂ mī kār s̄̀ng khụ̄nh̄ı̂ kạb khuṇ lūkkĥā pĕn p̄hū̂rạbp̄hidchxb kh̀ā cạd s̄̀ng

kār pt̩is̄eṭh kār cạd s̄̀ng s̄inkĥā: H̄āk mī kār yụd phæ̆k kec doy ṣ̄ulkākr tĥxngt̄hìn h̄rụ̄x h̄āk lūkkĥā pt̩is̄eṭh kār s̄̀ng mxb s̄inkĥā lūkkĥā ca t̂xng rạbp̄hidchxb t̀x kār dảnein kār dạng kl̀āw kạb ṣ̄ulkākr ca mị̀mī kār h̄ı̂ kherdit kạb lūkkĥā kār k̄hāy læa s̄inkĥā thī̀ h̄mdxāyu læ̂w ca mị̀ dị̂ rạb kār khụ̄n ngein dı «thậngs̄în