Taiwan

The Carriers used to ship to Taiwan are DHL Global Mail Priority, UPS Wold Wide Saver, UPS World Wide Expedited and UPS Standard. It can take 7-15 business days for your delivery to arrive. 

How long will it take to get my order to Taiwan?

We ship all of our packages within a day of receiving the order. It depends on what time of day you put your order in. If you ordered in the afternoon after business hours the order will be shipped next day. Delivery times will also differ based on the carrier that you use.

Shipping Cost to Taiwan

Each order is based on weight, so once you order and go through the checkout process it will tell you how much shipping will cost.

Payment Methods

We accept PayPal, Bitcoin and Credit Card 

Customs

Please understand that we take customs and country regulations very seriously. Each country has their own set of rules and substances that are banned. It is upon you to make sure that what you are ordering is allowed in Taiwan. If your package is seized or destroyed by the Taiwanese customs it is not Supps360's responsibility and we will not be able to issue a refund or credit. 

Ordering in Taiwan

Please double check your order and make sure that name's, addresses and phone numbers are complete in all fields. Make sure the billing address and shipping address fields are filled out properly. Each package will be sent discreetly to your address, but again it is upon you to make sure that what you are ordering is allowed in Taiwan. 

ผู้ให้บริการที่ใช้ในการจัดส่งไปไต้หวันคือความสำคัญของ DHL Global Mail, UPS Wold Wide Saver, UPS World Wide Expedited และ UPS Standard อาจใช้เวลา 7 ถึง 15 วันทำการสำหรับการจัดส่งของคุณจะมาถึง

จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการสั่งซื้อสินค้าจากไต้หวัน

เราจัดส่งสินค้าทั้งหมดของเราภายในวันที่ได้รับการสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับเวลาของวันที่คุณสั่งซื้อสินค้าหากคุณสั่งซื้อในช่วงบ่ายหลังจากเวลาทำการคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งในวันถัดไป เวลาในการจัดส่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่คุณใช้

ค่าขนส่งไปไต้หวัน

การสั่งซื้อแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับน้ำหนักดังนั้นเมื่อคุณสั่งซื้อและดำเนินการตามขั้นตอนการเช็คเอาท์ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งจะเป็นอย่างไร

วิธีการชำระเงิน

เรายอมรับ PayPal, Bitcoin และ Credit Card

ศุลกากร

โปรดเข้าใจว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านศุลกากรและประเทศอย่างเคร่งครัด แต่ละประเทศมีกฎและสารเสพติดที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งใดในไต้หวัน หากหีบห่อของคุณถูกยึดหรือถูกทำลายโดยศุลกากรไต้หวันมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Supps360 และเราจะไม่สามารถออกเงินคืนหรือเครดิตได้

P̄hū̂ h̄ı̂ brikār thī̀ chı̂ nı kār cạd s̄̀ng pị tị̂h̄wạn khụ̄x khwām s̄ảkhạỵ k̄hxng DHL Global Mail, UPS Wold Wide Saver, UPS World Wide Expedited læa UPS Standard xāc chı̂ welā 7 t̄hụng 15 wạn thảkār s̄ảh̄rạb kār cạd s̄̀ng k̄hxng khuṇ ca mā t̄hụng

ca t̂xng chı̂ welā nān thèārị nı kār s̄ạ̀ng sụ̄̂x s̄inkĥā cāk tị̂h̄wạn

reā cạd s̄̀ng s̄inkĥā thậngh̄md k̄hxng reā p̣hāynı wạn thī̀ dị̂ rạb kār s̄ạ̀ng sụ̄̂x k̄hụ̂n xyū̀ kạb welā k̄hxng wạn thī̀ khuṇ s̄ạ̀ng sụ̄̂x s̄inkĥā h̄āk khuṇ s̄ạ̀ng sụ̄̂x nı ch̀wng b̀āy h̄lạngcāk welā thảkār khả s̄ạ̀ng sụ̄̂x ca t̄hūk cạd s̄̀ng nı wạn t̄hạd pị welā nı kār cạd s̄̀ng ca tæk t̀āng kạn k̄hụ̂n xyū̀ kạb p̄hū̂ h̄ı̂ brikār thī̀ khuṇ chı̂

kh̀ā k̄hns̄̀ng pị tị̂h̄wạn

kār s̄ạ̀ng sụ̄̂x tæ̀la khrậng k̄hụ̂n xyū̀ kạb n̂ảh̄nạk dạngnận meụ̄̀x khuṇ s̄ạ̀ng sụ̄̂x læa dảnein kār tām k̄hận txn kār chĕkh xeā th̒ rabb cacæ̂ng h̄ı̂ thrāb ẁākār cạd s̄̀ng ca pĕn xỳāngrị

wiṭhī kār chảra ngein

reā yxmrạb PayPal, Bitcoin læa Credit Card

ṣ̄ulkākr

pord k̄hêācı ẁā reā pt̩ibạti tām kḍ rabeīyb d̂ān ṣ̄ulkākr læa pratheṣ̄ xỳāng kher̀ngkhrạd tæ̀la pratheṣ̄ mī kḍ læa s̄ār s̄eph tid thī̀ mị̀ dị̂ rạb xnuỵāt khuṇ s̄āmārt̄h trwc s̄xb dị̂ ẁā khuṇ dị̂ rạb xnuỵāt h̄ı̂ thả s̄ìng dı nı tị̂h̄wạn h̄āk h̄ībh̄̀x k̄hxng khuṇ t̄hūk yụd h̄rụ̄x t̄hūk thảlāy doy ṣ̄ulkākr tị̂h̄wạn mạn mị̀chı̀ khwām rạbp̄hidchxb k̄hxng Supps360 læa reā ca mị̀ s̄āmārt̄h xxk ngein khụ̄n h̄rụ̄x kherdit dị̂